XXVII Forum Informatyki Teoretycznej odbędzie się w dniach 11-14.04.2013r. w Toruniu.

Forum Informatyki Teoretycznej, to doroczne spotkanie doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianą informatyką teoretyczną. Forum pozwala na prezentację własnych badań w dziedzinie informatyki teoretycznej i dziedzinach pokrewnych, daje wgląd w aktualne wyniki, najnowsze osiągnięcia i popularne kierunki rozwoju. Przyjazna atmosfera i imprezy towarzyszące sprzyjają nawiązaniu współpracy między naukowcami pracującymi na polskich uczelniach.

Organizatorem spotkania jest:
Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności
Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Komitet organizacyjny
Kamila Barylska
Łukasz Mikulski
Marcin Piątkowski